Condiţii de service

Ultima actualizare 1 iulie 2018

Termeni de utilizare a serviciului

Cine suntem?

Skyscanner („noi”, „nouă”, „al nostru” în funcţie de context) este o companie internaţională ce furnizează servicii online instantanee de căutare pentru călătorii (inclusiv, fără a se limita la, comparaţii de preţuri pentru zboruri, hoteluri şi închirieri de maşini) şi alte servicii conexe de călătorie („Serviciile Skyscanner”) pentru utilizatori din toată lumea, prin intermediul site-urilor noastre Web, al aplicaţiilor şi al altor platforme („Platformele Skyscanner”).

Skyscanner nu este un agent de turism şi nu răspunde pentru furnizarea, stabilirea sau controlarea preţurilor aplicabile oricăror opţiuni sau produse de turism (cum ar fi zboruri sau hoteluri) pe care le-aţi putea căuta, găsi şi/sau rezerva prin intermediul Serviciilor Skyscanner sau al Platformelor Skyscanner („Produse de turism ale terţilor”). Toate aceste Produse de turism ale terţilor sunt furnizate de agenţi de turism, companii aeriene, hoteluri, tur operatori sau alţi terţi independenţi şi se supun termenilor şi condiţiilor impuse de aceştia.

Serviciile Skyscanner şi Platformele Skyscanner sunt furnizate de Skyscanner Limited, o societate cu răspundere limitată, înmatriculată şi înregistrată în Anglia şi Ţara Galilor sub numărul 04217916. Detaliile companiei noastre, inclusiv adresa de corespondenţă şi sediul social, sunt disponibile aici.

Aceşti termeni

Aceşti termeni şi condiţii („Termeni”) reglementează accesul dvs. şi utilizarea de către dvs. a Serviciilor Skyscanner şi/sau a Platformelor Skyscanner şi, împreună cu politica de confidenţialitate, constituie un contract legal între dvs. şi Skyscanner. Descărcând, accesând sau utilizând în alt fel Serviciile Skyscanner şi/sau Platformele Skyscanner, confirmaţi că aţi citit, înţeles şi sunteţi de acord cu aceşti Termeni și cu termenii politicii de confidențialitate.

Unele dintre Serviciile şi/sau Platformele Skyscanner (de exemplu, produsele noastre B2B „Skyscanner pentru companii”) impun termeni şi condiţii diferite pentru utilizarea de către dvs. a respectivelor servicii. În acest caz, veţi fi notificat în mod clar în privinţa acestui lucru şi vi se va solicita să confirmaţi că acceptaţi termenii şi condiţiile respective, care se vor aplica în locul sau împreună cu aceşti Termeni, după caz.

Putem modifica aceşti Termeni în orice moment, la discreţia noastră. În cazul modificării acestor Termeni, vom afişa termenii şi condiţiile revizuite pe sau prin intermediul Serviciilor Skyscanner şi/sau al Platformelor Skyscanner şi se va considera că aţi acceptat toate modificările în cazul în care continuaţi să utilizaţi Serviciile Skyscanner şi/sau Platformele Skyscanner după afişarea modificărilor.

În cazul în care nu acceptaţi toţi aceşti Termeni, nu ar trebui să utilizaţi Serviciile Skyscanner sau Platformele Skyscanner.

Utilizarea Serviciilor Skyscanner

Puteți utiliza Serviciile Skyscanner și Platformele Skyscanner doar în conformitate cu legislația aplicabilă și în scopuri legitime. Ţinând cont de faptul că sunteţi de acord să respectaţi aceşti Termeni, vă oferim o licenţă netransferabilă, neexclusivă pentru descărcarea, accesul şi utilizarea Serviciilor Skyscanner şi/sau a Platformelor Skyscanner exclusiv pentru uzul personal şi necomercial. În special, vă oferim această licenţă cu condiţia să fiţi de acord să nu:

 1. a) utilizaţi Serviciile Skyscanner şi/sau Platformele Skyscanner în orice scop care este neadecvat, ilegal sau să publicaţi, partajaţi sau transmiteţi materiale care (i) sunt defăimătoare, ofensatoare, obscene sau în alt fel inacceptabile; (ii) încalcă caracterul secret, confidenţialitatea sau drepturile terţilor, inclusiv drepturi de autor, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate intelectuală; (iii) sunt publicate, partajate sau transmise în scop publicitar sau de promovare personală sau a terţilor; sau (iv) sunt false sau denaturate în ceea ce priveşte identitatea dvs. ori care sugerează în vreun fel că sunteţi sponsorizat, afiliat sau aveţi legătură cu Skyscanner;
 2. b) utilizaţi Serviciile Skyscanner şi/sau Platformele Skyscanner în scop comercial sau în orice formă care ar putea dăuna companiei Skyscanner sau care ar putea afecta reputaţia Skyscanner;
 3. c) dezasamblaţi, refaceţi programul sursă sau să decompilaţi în alt fel programele software, aplicaţiile, actualizările sau hardware-ul conţinut în sau disponibil prin intermediul Serviciilor Skyscanner şi/sau al Platformelor Skyscanner, cu excepţia cazului în care acest lucru este permis prin lege;
 4. d) copiaţi, distribuiţi, comunicaţi public, vindeţi, închiriaţi, împrumutaţi sau utilizaţi în alt fel Serviciile Skyscanner şi/sau Platformele Skyscanner sau urmăriţi să încălcaţi sau să subminaţi măsurile de securitate utilizate pentru a împiedica sau limita accesul dvs. la sau utilizarea Serviciilor Skyscanner şi/sau a Platformelor Skyscanner;
 5. e) utilizaţi sau interferaţi cu Serviciile Skyscanner şi/sau Platformele Skyscanner într-o manieră care ar putea deteriora, dezactiva, suprasolicita, prejudicia sau compromite sistemele sau securitatea noastră sau care ar putea interfera cu alţi utilizatori;
 6. f) introduceţi în sau să transmiteţi prin intermediul Serviciilor Skyscanner şi/sau al Platformelor Skyscanner orice cod de program computerizat disruptiv, virus, atac de tip „refuz-serviciu” sau „spam”, vierme, Troian, cheie de autorizare, utilitar de control al licenţei sau blocare de software;
 7. g) eliminaţi, modificaţi sau înlocuiţi avizele de autor, mărcile comerciale, denumirile comerciale, siglele sau alte desemnări de origine din Serviciile Skyscanner şi/sau Platformele Skyscanner sau să prezentaţi în mod fals sau să încercaţi să prezentaţi în mod fals Serviciile Skyscanner şi/sau Platformele Skyscanner drept produse ale oricui altcuiva diferit de Skyscanner;
 8. h) utilizaţi programe computerizate automate sau aplicaţii pentru a scana, copia, indexa, sorta sau exploata în alt fel Serviciile Skyscanner şi/sau Platformele Skyscanner sau orice parte a acestora.

În cazul în care utilizați sau vă înregistraţi la orice funcţie a Serviciilor Skyscanner şi/sau a Platformelor Skyscanner care necesită utilizarea unui cont de conectare sau a unei parole, confirmaţi că veţi răspunde de păstrarea confidenţialităţii şi a securităţii parolei şi a detaliilor respective de conectare. Dacă luaţi la cunoştinţă sau suspectaţi dintr-un motiv anume că a fost compromisă securitatea detaliilor dvs. de conectare, contactaţi-ne aici cât mai repede posibil.

Serviciile Skyscanner și Platformele Skyscanner nu sunt concepute pentru copiii cu vârsta sub 13 ani și niciun copil sub această vârstă nu poate furniza informații Serviciilor Skyscanner și/sau Platformelor Skyscanner sau despre/prin intermediul acestora. Nu colectăm intenționat informații cu caracter personal de la copii cu vârsta mai mică de 13 ani și, în cazul în care aflăm că am colectat sau am primit informații cu caracter personal de la un copil cu vârsta mai mică de 13 ani, vom șterge informațiile respective, în conformitate cu politica noastră de confidențialitate.

În măsura în care orice element al Serviciilor Skyscanner şi/sau al Platformelor Skyscanner este găzduit pe un site Web terţ (de exemplu, Facebook sau alt site Web de socializare) şi există termeni şi condiţii separate de utilizare pentru site-ul Web terţ respectiv, sunteţi de acord să respectaţi integral termenii şi condiţiile respective.

Partajarea informaţiilor cu noi

Tratăm cu seriozitate confidenţialitatea dvs. şi ne desfăşurăm întotdeauna activitatea în conformitate cu normele aplicabile de protejare a datelor. Acceptaţi că orice informaţii de identificare personală pe care le trimiteţi pe sau prin intermediul Serviciilor Skyscanner şi/sau al Platformelor Skyscanner pot fi utilizate de noi în conformitate cu politica de confidenţialitate. Sunteţi de acord să vă asiguraţi că toate informaţiile de identificare personală pe care ni le furnizaţi sunt exacte şi actualizate şi că aţi obţinut toate permisiunile, licenţele sau aprobările necesare pentru a ne permite să utilizăm informaţiile respective în conformitate cu aceşti Termeni şi cu politica de confidenţialitate.

În măsura în care Serviciile Skyscanner şi/sau Platformele Skyscanner vă permit să publicaţi, încărcaţi, transmiteţi sau să puneţi la dispoziţie în orice alt fel informaţii, imagini, videoclipuri sau alte date cu Skyscanner sau alţi utilizatori Skyscanner („Conţinutul utilizatorului”), acceptaţi că:

 1. a) sunteţi singurul responsabil pentru Conţinutul utilizatorului pe care îl încărcaţi şi declaraţi şi sunteţi de acord să nu partajaţi nimic pentru care nu aveţi permisiunea sau dreptul de partajare şi pentru care nu puteţi acorda licenţa menţionată la paragraful (b) de mai jos;
 2. b) deşi toate drepturile de proprietate intelectuală care subzistă în orice Conţinut al utilizatorului vor fi deţinute de dvs. sau licenţiatorii dvs., prin prezenta, acordaţi companiei Skyscanner şi companiilor din grupul său un drept neexclusiv, perpetuu, gratuit, internaţional, transferabil şi sublicenţiabil de utilizare, reproducere electronică şi sub orice altă formă, afişare, distribuire, modificare, adaptare, publicare, traducere şi creare de lucrări derivate, integral şi parţial, din Conţinutul utilizatorului (excluzând informaţiile de identificare personală), inclusiv în scop de publicitate şi marketing pentru Serviciile Skyscanner şi/sau Platformele Skyscanner;
 3. c) nu avem nicio obligaţie de a stoca, reţine, publica sau de a pune la dispoziţie vreun Conţinut de utilizator încărcat de dvs. şi acceptaţi că veţi răspunde de crearea copiilor de siguranţă ale respectivului Conţinut al utilizatorului, dacă este necesar.

În măsura în care ne furnizaţi sugestii, comentarii, îmbunătăţiri, idei sau alt feedback („Feedback”), prin prezenta, ne atribuiţi proprietatea asupra tuturor drepturilor de proprietate intelectuală care subzistă în feedbackul respectiv şi acceptaţi că putem utiliza şi partaja Feedbackul în orice scopuri, la discreţia noastră. Ne puteţi trimite un feedback dând clic pe fila „Feedback” sau aici.

Proprietatea Skyscanner

Cu excepţia altor prevederi din aceşti Termeni, toate drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv, dar fără a se limita la, drepturile de autor (inclusiv drepturi de autor pentru software computerizat), brevete, mărci comerciale sau denumiri comerciale, drepturi de proiectare, drepturi asupra bazelor de date, know-how, secrete comerciale şi drepturi de confidenţialitate din Serviciile şi Platformele Skyscanner (denumite împreună „Drepturi de proprietate intelectuală”) sunt deţinute sau au drept titular de licenţă compania Skyscanner. Acceptaţi faptul că, utilizând Serviciile Skyscanner şi/sau Platformele Skyscanner, nu veţi obţine niciun drept, titlu sau interes în legătură cu ori pentru Serviciile Skyscanner şi/sau Platformele Platforms sau în legătură cu ori pentru Drepturile de proprietate intelectuală, cu excepţia licenţei limitate de a utiliza Serviciile Skyscanner şi Platformele Skyscanner care vă este acordată conform cu aceşti Termeni. Acceptaţi, de asemenea, că nu aveţi dreptul de a accesa nicio porţiune din Serviciile Skyscanner şi/sau Platformele Skyscanner sub forma codului sursă.

Proprietatea altor persoane

Respectăm drepturile de proprietate intelectuală ale celorlalţi. Dacă aveţi motive să credeţi că vi se încalcă drepturile de autor prin orice conţinut al Serviciilor Skyscanner şi/sau al Platformelor Skyscanner, vă rugăm să trimiteţi o notificare în scris privind respectiva încălcare la adresa menţionată la începutul Termenilor, în atenţia „Consultantului Principal”.

Exactitatea preţurilor şi excluderea garanţiei

Utilizarea Serviciilor Skyscanner şi/sau a Platformelor Skyscanner se efectuează în totalitate pe propriul dvs. risc.

Deşi impunem politici stricte privind „exactitatea preţurilor” tuturor partenerilor noştri care ne furnizează date de călătorii şi urmărim să ne asigurăm că tot conţinutul afişat pe sau prin intermediul Serviciilor şi Platformelor Skyscanner este actualizat şi exact, nu putem garanta corectitudinea sau acuratețea acestui conţinut. Furnizăm Serviciile şi Platformele Skyscanner „ca atare” şi renunţăm în mod explicit la toate garanţiile, condiţiile şi asigurările de orice fel, explicite sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita la, garanţiile implicite ale titlului de proprietate, de neîncălcare, vandabilitate şi exactitate, precum şi la orice garanţie ce decurge din utilizarea comerţului, practica comercială sau executarea contractului. În limita permisă de lege, nu ne angajăm în niciun fel şi nu vă garantăm că Serviciile Skyscanner şi Platformele Skyscanner (a) sunt exacte, complete sau actualizate; (b) vor fi întotdeauna disponibile; (c) vor veni în întâmpinarea aşteptărilor dvs.; sau (d) sunt sigure sau lipsite de erori, anomalii, defecte, viruşi sau software rău intenţionat.

Efectuarea rezervărilor de călătorii prin intermediul Skyscanner

Skyscanner nu este un agent de turism şi nu răspunde de furnizarea niciunei opţiuni de călătorie afişată prin intermediul Serviciilor Skyscanner şi/sau al Platformelor Skyscanner ori de stabilirea sau controlarea preţurilor pe care le afişăm. Orice produse de turism ale terţilor pe care le găsiţi şi/sau rezervaţi prin intermediul Serviciilor Skyscanner şi/sau al Platformelor Skyscanner sunt furnizate de agenţi de turism, companii aeriene, hoteluri, tur-operatori sau alţi terţi independenţi („Furnizori de servicii de turism”).

Skyscanner facilitează rezervările dvs. la Furnizorii de servicii de turism, dar nu răspunde şi nu are nicio responsabilitate în raport cu dvs. în ceea ce priveşte rezervările respective. Identitatea Furnizorului de servicii de turism relevant şi termenii şi condiţiile aplicabile rezervării făcute de dvs. la acesta („Termenii furnizorului de servicii de turism”) vă vor fi prezentate în momentul rezervării şi trebuie să vă asiguraţi că le citiţi şi înţelegeţi complet înainte de a finaliza rezervarea.

Termenii furnizorului de servicii de turism vor stabili drepturile pe care le aveţi în raport cu Furnizorul de servicii de turism şi vor expune responsabilitatea acestuia în raport cu dvs. în eventualitatea în care apare o problemă.

Sunteţi de acord să respectaţi în întregime toți Termenii aplicabili ai furnizorului de servicii de turism. Sunteți de acord cu faptul că încălcarea Termenilor operatorului de turism ar putea conduce la anularea biletelor sau a rezervărilor, la revocarea milelor de călător frecvent și a altor beneficii, precum și la taxe suplimentare.

În cazul în care ați utilizat Platformele Skyscanner pentru a rezerva două sau mai multe produse turistice într-un interval de 24 ore (spre exemplu, un zbor și, separat (în decurs de 24 ore de la prima rezervare) un hotel), atunci acest lucru ar putea fi clasificat drept „Aranjament de călătorie conectat”, în funcție de locul în care vă aflați și de legislația aplicabilă privind protecția consumatorului. În cazul creării unui Aranjament de călătorie conectat, nu veți beneficia de același nivel de protecție a consumatorului de care v-ați bucura în cazul rezervării împreună a unui zbor și a unui hotel printr-o singură agenție (caz în care ați putea obține beneficiile aplicabile rezervării de pachete de vacanță). Acest lucru înseamnă că trebuie să vă bazați pe faptul că fiecare operator individual își va furniza serviciile și nu dispuneți de căi de atac legale împotriva organizatorului sau a comerciantului unui pachet. În cazul insolvenței unuia dintre operatorii implicați într-un Aranjament de călătorie conectat, nu se vor aplica protecțiile prevăzute în Regulamentele UE privind pachetele de turism.

Limitări şi clauze de excludere a responsabilităţii

Aceşti Termeni stabilesc toate obligaţiile şi responsabilităţile companiei Skyscanner în ceea ce priveşte Serviciile şi Platformele Skyscanner.

Skyscanner nu răspunde în niciun fel pentru aranjamentele pe care le faceţi cu vreun terţ ca urmare a utilizării de către dvs. a Serviciilor Skyscanner şi/sau a Platformelor Skyscanner (inclusiv, dar fără a se limita la, orice Furnizor de servicii de turism). În cazul în care întâmpinaţi probleme în legătură cu o rezervare pe care o faceţi sau încercaţi să o faceţi prin intermediul Skyscanner, sunteţi de acord că trebuie să rezolvaţi problema respectivă cu Furnizorul de servicii de turism relevant şi că singurul remediu în astfel de cazuri, inclusiv orice rambursare, cade în sarcina Furnizorului de servicii de turism relevant şi nu în sarcina companiei Skyscanner. În cazul în care Serviciile Skyscanner şi/sau Platformele Skyscanner conţin linkuri către alte site-uri şi resurse furnizate de terţi, linkurile respective vă sunt oferite doar cu titlu informativ. Nu deţinem controlul asupra conţinutului site-urilor sau al resurselor respective şi nu ne asumăm nicio răspundere pentru acestea sau pentru orice fel de pierdere sau daună ce poate apărea ca urmare a utilizării lor de către dvs.

Este posibil să vedeţi materiale publicitare trimise de terţi în cadrul Serviciilor Skyscanner şi/sau al Platformelor Skyscanner. Fiecare agent de publicitate individual este singurul responsabil pentru conţinutul materialului publicitar şi Skyscanner nu îşi asumă nicio răspundere pentru conţinutul materialului publicitar, inclusiv, dar fără a se limita la, orice eroare, omisiune sau inexactitate din acesta.

În limita maximă permisă de lege, noi (împreună cu funcţionarii, directorii, angajaţii, reprezentanţii, afiliaţii, furnizorii noştri şi terţii) nu ne asumăm nicio răspundere pentru (a) inexactităţi sau omisiuni din conţinutul afişat pe sau prin intermediul Serviciilor Skyscanner şi/sau al Platformelor Skyscanner; sau pentru (b) orice caz de forţă majoră, accident, întârziere sau orice pierdere specială, de exemplaritate, punitivă, indirectă, incidentală sau conexă ori daună de orice fel (inclusiv, dar fără a se limita la, profituri pierdute sau economii pierdute), derivate din contract, fapte ilicite (inclusiv neglijenţă), responsabilitate limitată sau altele, suferite de dvs. ca urmare sau în legătură cu accesul dvs. la, utilizarea ori imposibilitatea de a accesa sau utiliza Serviciile Skyscanner şi/sau Platformele Skyscanner sau orice conţinut furnizat în acestea.

Sub rezerva acestor Termeni şi în limita permisă de lege, răspunderea noastră totală maximă în raport cu dvs., ca urmare sau în legătură cu aceşti Termeni sau cu accesul dvs. la, utilizarea ori imposibilitatea de a accesa sau utiliza Serviciile Skyscanner şi/sau Platformele Skyscanner se va limita la suma de 100 £ (o sută de lire sterline).

Nicio prevedere din aceşti Termeni nu va limita sau exclude (a) responsabilitatea noastră în legătură cu decesul sau vătămările corporale cauzate din neglijenţa noastră sau ca urmare a fraudei ori a denaturării frauduloase din partea noastră; (b) nicio altă responsabilitate ce nu poate fi exclusă prin lege; sau (c) drepturile dvs. legale.

Responsabilitatea dvs. în raport cu noi

Sub rezerva acestor Termeni, veţi fi responsabil și pasibil în raport cu noi de toate acţiunile, pretenţiile, procedurile, costurile, daunele, pierderile şi cheltuielile (inclusiv, dar fără a se limita la, taxe judiciare) suferite de noi sau de grupul nostru şi de fiecare dintre funcţionarii, directorii, angajaţii şi agenţii noştri, ca urmare a utilizării, sau având într-un anumit mod legătură cu utilizarea de către dvs. a Serviciilor Skyscanner şi/sau a Platformelor Skyscanner sau ca urmare a încălcării acestor Termeni.

Încetarea contractului

Skyscanner poate, la discreţia sa absolută, să înceteze imediat orice acord cu dvs. conform acestor Termeni, în orice moment, cu notificarea dvs. şi/sau, în cazul în care aveţi un cont de conectare, prin revocarea abonamentului dvs. şi a accesului dvs. la cont. Skyscanner poate suspenda utilizarea de către dvs. a Serviciilor Skyscanner şi/sau a Platformelor Skyscanner fără notificare, în orice moment, fără a avea niciun fel de responsabilitate în raport cu dvs.

Prevederi generale

Acceptaţi că utilizarea neautorizată de către dvs. a Serviciilor Skyscanner şi/sau a Platformelor Skyscanner poate conduce la daune şi vătămări ireparabile pentru Skyscanner şi/sau afiliaţii ori licenţiatorii săi, pentru care despăgubirile băneşti ar fi necorespunzătoare. Prin urmare, în cazul unei astfel de utilizări neautorizate, noi şi afiliaţii şi/sau licenţiatorii noştri (după caz) vom avea dreptul, pe lângă alte proceduri legale disponibile, să procedăm imediat la un ordin de interdicţie împotriva dvs., interzicând orice utilizare ulterioară a Serviciilor Skyscanner şi/sau a Platformelor Skyscanner.

Nulitatea sau inaplicabilitatea oricărei prevederi (integral sau parţial) din aceşti Termeni nu va afecta validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi (integral sau parţial). Tot conţinutul sau o porţiune dintr-o prevedere considerată de către o instanţă din jurisdicţia competentă ca fiind nulă sau inaplicabilă va fi considerată eliminată din aceşti Termeni.

Aceşti Termeni vă revin personal. Nu veţi avea dreptul să delegaţi aceşti Termeni, integral sau parţial, niciunui terţ, fără permisiunea noastră prealabilă în scris.

Aceşti Termeni reprezintă întregul acord dintre noi şi dvs. şi substituie şi înlocuiesc toate şi orice termeni, condiţii, acorduri şi aranjamente anterioare cu privire la utilizarea de către dvs. a Serviciilor Skyscanner şi/sau a Platformelor Skyscanner.

Veţi acţiona prompt la orice indicaţii ale faptului că Acordul utilizatorului încalcă aceşti Termeni. În cazul în care luaţi la cunoştinţă despre sau suspectaţi existenţa unor activităţi ilegale ori luaţi la cunoştinţă despre sau suspectaţi că lucrările care vă aparţin au fost încălcate, vă rugăm să ne scrieţi la adresa furnizată mai jos, în atenţia „Consultantului Principal”.

Lipsa punerii în aplicare de către noi a oricăruia dintre aceşti Termeni nu va fi considerată ca fiind o exonerare de la aceştia sau o renunţare de la dreptul de a aplica ulterior oricare dintre aceşti Termeni.

O persoană care nu se constituie ca parte a acestor Termeni nu va avea dreptul de a pune în aplicare nicio prevedere a acestor Termeni.

Indiferent de ţara din care accesaţi sau utilizaţi Serviciile Skyscanner şi/sau Platformele Skyscanner, în limita permisă de lege, aceşti Termeni şi utilizarea de către dvs. a Serviciilor Skyscanner şi/sau a Platformelor Skyscanner vor fi reglementate în conformitate cu legislaţia din Anglia şi Ţara Galilor şi se consideră că veţi răspunde în faţa jurisdicţiei neexclusive a instanţelor din Anglia şi Ţara Galilor pentru a remedia orice dispute ce pot apărea din prezentul contract.

Contactaţi-ne

În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare despre Skyscanner sau aveţi sugestii referitoare la modul în care putem îmbunătăţi Serviciile Skyscanner şi/sau Platformele Skyscanner, vă rugăm să ne contactaţi aici. Alternativ, ne puteţi scrie la adresa: Quartermile One, 15 Lauriston Place, Edinburgh EH3 9EN, în atenţia „Consultantului Principal”.