Condiţii de service

Ultima actualizare:Octombrie 2018

Termeni de utilizare a serviciului

Cine suntem?

Skyscanner („noi”, „nouă”, „al nostru” în funcție de context) este o companie internațională ce furnizează servicii online instantanee de căutare pentru călătorii (inclusiv, fără a se limita la, comparații de prețuri pentru zboruri, hoteluri și închirieri de mașini) și alte servicii conexe de călătorie („Serviciile Skyscanner”) pentru utilizatori din toată lumea, prin intermediul site-urilor noastre Web, al aplicațiilor și al altor platforme („Platformele Skyscanner”).

Skyscanner nu este un agent de turism și nu răspunde pentru furnizarea, stabilirea sau controlarea prețurilor aplicabile oricăror opțiuni sau produse de turism (cum ar fi zboruri sau hoteluri) pe care le-ați putea căuta, găsi și/sau rezerva prin intermediul Serviciilor Skyscanner sau al Platformelor Skyscanner („Produse de turism ale terților”). Toate aceste Produse de turism ale terților sunt furnizate de agenți de turism, companii aeriene, hoteluri, tur operatori sau alți terți independenți și se supun termenilor și condițiilor impuse de aceștia.

Serviciile Skyscanner și Platformele Skyscanner sunt furnizate de Skyscanner Limited, o societate cu răspundere limitată, înmatriculată și înregistrată în Anglia și Țara Galilor sub numărul 04217916, împreună cu alte entități care, direct sau indirect, controlează, sunt controlate de sau se află sub control comun cu Skyscanner („Grupul de companii Skyscanner”). Detaliile companiei noastre, inclusiv adresa de corespondență și sediul social, sunt disponibile aici.

Acești termeni

Acești termeni și condiții („Termeni”) reglementează accesul dvs. și utilizarea de către dvs. a Serviciilor Skyscanner și/sau a Platformelor Skyscanner și, împreună cu politica de confidențialitate, politica privind cookie-urile și normele comunitare, constituie un contract legal între dvs. și Skyscanner. Descărcând, încărcând conținut pe, accesând sau utilizând în alt fel Serviciile Skyscanner și/sau Platformele Skyscanner, confirmați că ați citit, înțeles și sunteți de acord cu acești Termeni și cu prevederile politicii de confidențialitate, ale politicii privind cookie-urile și ale normelor comunitare.

Unele dintre Serviciile și/sau Platformele Skyscanner (de exemplu, produsele noastre B2B „Skyscanner pentru companii”) impun termeni și condiții diferite pentru utilizarea de către dvs. a respectivelor servicii. În acest caz, veți fi notificat în mod clar în privința acestui lucru și vi se va solicita să confirmați că acceptați termenii și condițiile respective, care se vor aplica în locul sau împreună cu acești Termeni, după caz.

Putem modifica acești Termeni în orice moment, la discreția noastră. În cazul modificării acestor Termeni, vom afișa termenii și condițiile revizuite pe sau prin intermediul Serviciilor Skyscanner și/sau al Platformelor Skyscanner și se va considera că ați acceptat toate modificările în cazul în care continuați să utilizați Serviciile Skyscanner și/sau Platformele Skyscanner după afișarea modificărilor.

În cazul în care nu acceptați toți acești Termeni, nu ar trebui să utilizați Serviciile Skyscanner sau Platformele Skyscanner.

Utilizarea Serviciilor Skyscanner

Puteți utiliza Serviciile Skyscanner și Platformele Skyscanner doar în conformitate cu legislația aplicabilă și în scopuri legitime. Ținând cont de faptul că sunteți de acord să respectați acești Termeni, vă oferim o licență netransferabilă, neexclusivă pentru descărcarea, accesul și utilizarea Serviciilor Skyscanner și/sau a Platformelor Skyscanner exclusiv pentru uzul personal și necomercial. În special, vă oferim această licență cu condiția să fiți de acord să nu:

a) utilizați Serviciile Skyscanner și/sau Platformele Skyscanner în orice scop care este neadecvat, ilegal sau să publicați, partajați sau transmiteți materiale care (i) sunt defăimătoare, ofensatoare, obscene sau în alt fel inacceptabile; (ii) încalcă caracterul secret, confidențialitatea sau drepturile terților, inclusiv drepturi de autor, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate intelectuală; (iii) sunt publicate, partajate sau transmise în scop publicitar sau de promovare personală sau a terților; sau (iv) sunt false sau denaturate în ceea ce privește identitatea dvs. ori care sugerează în vreun fel că sunteți sponsorizat, afiliat sau aveți legătură cu Skyscanner; sau (v) nu dețineți drepturile sau permisiunile necesare pentru a publica materialele respective.

b) utilizați Serviciile Skyscanner și/sau Platformele Skyscanner în scop comercial sau în orice formă care ar putea dăuna companiei Skyscanner sau care ar putea afecta reputația Skyscanner;

c) dezasamblați, refaceți programul sursă sau să decompilați în alt fel programele software, aplicațiile, actualizările sau hardware-ul conținut în sau disponibil prin intermediul Serviciilor Skyscanner și/sau al Platformelor Skyscanner, cu excepția cazului în care acest lucru este permis prin lege;

d) copiați, distribuiți, comunicați public, vindeți, închiriați, împrumutați sau utilizați în alt fel Serviciile Skyscanner și/sau Platformele Skyscanner sau urmăriți să încălcați sau să subminați măsurile de securitate utilizate pentru a împiedica sau limita accesul dvs. la sau utilizarea Serviciilor Skyscanner și/sau a Platformelor Skyscanner;

e) utilizați sau interferați cu Serviciile Skyscanner și/sau Platformele Skyscanner într-o manieră care ar putea deteriora, dezactiva, suprasolicita, prejudicia sau compromite sistemele sau securitatea noastră sau care ar putea interfera cu alți utilizatori;

f) introduceți în sau să transmiteți prin intermediul Serviciilor Skyscanner și/sau al Platformelor Skyscanner orice cod de program computerizat disruptiv, virus, atac de tip „refuz-serviciu” sau „spam”, vierme, Troian, cheie de autorizare, utilitar de control al licenței sau blocare de software;

g) eliminați, modificați sau înlocuiți avizele de autor, mărcile comerciale, denumirile comerciale, siglele sau alte desemnări de origine din Serviciile Skyscanner și/sau Platformele Skyscanner sau să prezentați în mod fals sau să încercați să prezentați în mod fals Serviciile Skyscanner și/sau Platformele Skyscanner drept produse ale oricui altcuiva diferit de Skyscanner;

h) utilizați programe computerizate automate sau aplicații pentru a scana, copia, indexa, sorta sau exploata în alt fel Serviciile Skyscanner și/sau Platformele Skyscanner sau orice parte a acestora.

În cazul în care utilizați sau vă înregistrați la orice funcție a Serviciilor Skyscanner și/sau a Platformelor Skyscanner care necesită utilizarea unui cont de conectare sau a unei parole, confirmați că veți răspunde de păstrarea confidențialității și a securității parolei și a detaliilor respective de conectare. Dacă luați la cunoștință sau suspectați dintr-un motiv anume că a fost compromisă securitatea detaliilor dvs. de conectare, contactați-ne aici cât mai repede posibil.

Serviciile Skyscanner și Platformele Skyscanner nu sunt concepute pentru copiii cu vârsta sub 13 ani și niciun copil sub această vârstă nu poate furniza informații Serviciilor Skyscanner și/sau Platformelor Skyscanner sau despre/prin intermediul acestora. Nu colectăm intenționat informații cu caracter personal de la copii cu vârsta mai mică de 13 ani și, în cazul în care aflăm că am colectat sau am primit informații cu caracter personal de la un copil cu vârsta mai mică de 13 ani, vom șterge informațiile respective, în conformitate cu politica noastră de confidențialitate.

În măsura în care orice element al Serviciilor Skyscanner și/sau al Platformelor Skyscanner este găzduit pe un site Web terț (de exemplu, Facebook sau alt site Web de socializare) și există termeni și condiții separate de utilizare pentru site-ul Web terț respectiv, sunteți de acord să respectați integral termenii și condițiile respective.

Partajarea informațiilor cu noi

Tratăm cu seriozitate confidențialitatea dvs. și ne desfășurăm întotdeauna activitatea în conformitate cu normele aplicabile de protejare a datelor. Acceptați că orice date cu caracter personal (conform definiției din politica noastră de confidențialitate) pe care le trimiteți pe sau prin intermediul Serviciilor Skyscanner și/sau al Platformelor Skyscanner pot fi utilizate de noi în conformitate cu politica de confidențialitate. Sunteți de acord să vă asigurați că toate datele cu caracter personal pe care ni le furnizați sunt exacte și actualizate și că ați obținut toate permisiunile, licențele sau aprobările necesare pentru a ne permite să utilizăm informațiile respective în conformitate cu acești Termeni, cu normele comunitare și cu politica de confidențialitate.

În măsura în care Serviciile Skyscanner și/sau Platformele Skyscanner vă permit să publicați, încărcați, transmiteți sau să puneți la dispoziție în orice alt fel informații, imagini, videoclipuri sau alte date cu Skyscanner sau alți utilizatori Skyscanner („Conținutul utilizatorului”), acceptați că:

a) sunteți singurul responsabil pentru Conținutul utilizatorului pe care îl încărcați și declarați și sunteți de acord să nu partajați nimic pentru care nu aveți permisiunea sau dreptul de partajare și pentru care nu puteți acorda licența menționată la paragraful (b) de mai jos;

b) deși toate drepturile de proprietate intelectuală care subzistă în orice Conținut al utilizatorului vor fi deținute de dvs. sau licențiatorii dvs. și aveți dreptul de a partaja Conținutul dvs. cu oricine altcineva, în orice moment, prin prezenta, acordați companiei Skyscanner și companiilor din grupul Skyscanner un drept neexclusiv, perpetuu, gratuit, internațional, transferabil și sublicențiabil de găzduire, utilizare, reproducere electronică și sub orice altă formă, afișare publică, distribuire, modificare, adaptare, publicare, traducere și creare de lucrări derivate, integral și parțial, din Conținutul utilizatorului (în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate), inclusiv în scop de publicitate și marketing pentru Serviciile Skyscanner și/sau Platformele Skyscanner; de exemplu, am putea pune Conținutul utilizatorului la dispoziția partenerilor noștri de afaceri, pentru ca aceștia să îl afișeze pe propriile lor site-uri. Aveți controlul asupra Conținutului utilizatorului pe care îl încărcați în Serviciile Skyscanner și puteți retrage această licență în orice moment prin ștergerea Conținutului utilizatorului sau a contului dvs. Skyscanner.Ștergerea completă a Conținutului va avea loc în decurs de 48 de ore din momentul lansării comenzii de ștergere.

c) nu avem nicio obligație de a stoca, reține, publica sau de a pune la dispoziție vreun Conținut de utilizator încărcat de dvs. și acceptați că veți răspunde de crearea copiilor de siguranță ale respectivului Conținut al utilizatorului, dacă este necesar.

În măsura în care ne furnizați sugestii, comentarii, îmbunătățiri, idei sau alt feedback („Feedback”), prin prezenta, ne atribuiți în mod irevocabil proprietatea asupra tuturor drepturilor de proprietate intelectuală care subzistă în feedbackul respectiv și acceptați că putem utiliza și partaja Feedbackul în orice scopuri, la discreția noastră. Ne puteți trimite un feedback dând clic pe fila „Feedback” sau aici.

Proprietatea Skyscanner

Cu excepția altor prevederi din acești Termeni, toate drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv, dar fără a se limita la, drepturile de autor (inclusiv drepturi de autor pentru software computerizat), brevete, mărci comerciale sau denumiri comerciale, drepturi de proiectare, drepturi asupra bazelor de date, know-how, secrete comerciale și drepturi de confidențialitate din Serviciile și Platformele Skyscanner (denumite împreună „Drepturi de proprietate intelectuală”) sunt deținute sau au drept titular de licență compania Skyscanner. Acceptați faptul că, utilizând Serviciile Skyscanner și/sau Platformele Skyscanner, nu veți obține niciun drept, titlu sau interes în legătură cu ori pentru Serviciile Skyscanner și/sau Platformele Platforms sau în legătură cu ori pentru Drepturile de proprietate intelectuală, cu excepția licenței limitate de a utiliza Serviciile Skyscanner și Platformele Skyscanner care vă este acordată conform cu acești Termeni. Acceptați, de asemenea, că nu aveți dreptul de a accesa nicio porțiune din Serviciile Skyscanner și/sau Platformele Skyscanner sub forma codului sursă.

Proprietatea altor persoane

Respectăm drepturile de proprietate intelectuală ale celorlalți. Dacă aveți motive să credeți că vi se încalcă drepturile de autor prin orice conținut al Serviciilor Skyscanner și/sau al Platformelor Skyscanner, vă rugăm să ne trimiteți o notificare în scris privind respectiva încălcare aici.

Exactitatea prețurilor și excluderea garanției

Utilizarea Serviciilor Skyscanner și/sau a Platformelor Skyscanner se efectuează în totalitate pe propriul dvs. risc.

Deși impunem politici stricte privind „exactitatea prețurilor” tuturor partenerilor noștri care ne furnizează date de călătorii și urmărim să ne asigurăm că tot conținutul afișat pe sau prin intermediul Serviciilor și Platformelor Skyscanner este actualizat și exact, nu putem garanta corectitudinea sau acuratețea acestui conținut. Furnizăm Serviciile și Platformele Skyscanner „ca atare” și renunțăm în mod explicit la toate garanțiile, condițiile și asigurările de orice fel, explicite sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita la, garanțiile implicite ale titlului de proprietate, de neîncălcare, vandabilitate și exactitate, precum și la orice garanție ce decurge din utilizarea comerțului, practica comercială sau executarea contractului. În limita permisă de lege, nu ne angajăm în niciun fel și nu vă garantăm că Serviciile Skyscanner și Platformele Skyscanner (a) sunt exacte, complete sau actualizate; (b) vor fi întotdeauna disponibile; (c) vor veni în întâmpinarea așteptărilor dvs.; sau (d) sunt sigure sau lipsite de erori, anomalii, defecte, viruși sau software rău intenționat.

Efectuarea rezervărilor de călătorii prin intermediul Skyscanner

Skyscanner nu este un agent de turism și nu răspunde de furnizarea niciunei opțiuni de călătorie afișată prin intermediul Serviciilor Skyscanner și/sau al Platformelor Skyscanner ori de stabilirea sau controlarea prețurilor pe care le afișăm. Orice produse de turism ale terților pe care le găsiți și/sau rezervați prin intermediul Serviciilor Skyscanner și/sau al Platformelor Skyscanner sunt furnizate de agenți de turism, companii aeriene, hoteluri, tur-operatori sau alți terți independenți („Furnizori de servicii de turism”).

Skyscanner facilitează rezervările dvs. la Furnizorii de servicii de turism, dar nu răspunde și nu are nicio responsabilitate în raport cu dvs. în ceea ce privește rezervările respective. Identitatea Furnizorului de servicii de turism relevant și termenii și condițiile aplicabile rezervării făcute de dvs. la acesta („Termenii furnizorului de servicii de turism”) vă vor fi prezentate în momentul rezervării și trebuie să vă asigurați că le citiți și înțelegeți complet înainte de a finaliza rezervarea.

Termenii furnizorului de servicii de turism vor stabili drepturile pe care le aveți în raport cu Furnizorul de servicii de turism și vor expune responsabilitatea acestuia în raport cu dvs. în eventualitatea în care apare o problemă.

Sunteți de acord să respectați în întregime toți Termenii aplicabili ai furnizorului de servicii de turism. Sunteți de acord cu faptul că încălcarea Termenilor operatorului de turism ar putea conduce la anularea biletelor sau a rezervărilor, la revocarea milelor de călător frecvent și a altor beneficii, precum și la taxe suplimentare.

În cazul în care ați utilizat Platformele Skyscanner pentru a rezerva două sau mai multe produse turistice într-un interval de 24 ore (spre exemplu, un zbor și, separat (în decurs de 24 ore de la prima rezervare) un hotel), atunci acest lucru ar putea fi clasificat drept „Aranjament de călătorie conectat”, în funcție de locul în care vă aflați și de legislația aplicabilă privind protecția consumatorului. În cazul creării unui Aranjament de călătorie conectat, nu veți beneficia de același nivel de protecție a consumatorului de care v-ați bucura în cazul rezervării împreună a unui zbor și a unui hotel printr-o singură agenție (caz în care ați putea obține beneficiile aplicabile rezervării de pachete de vacanță). Acest lucru înseamnă că trebuie să vă bazați pe faptul că fiecare operator individual își va furniza serviciile și nu dispuneți de căi de atac legale împotriva organizatorului sau a comerciantului unui pachet. În cazul insolvenței unuia dintre operatorii implicați într-un Aranjament de călătorie conectat, nu se vor aplica protecțiile prevăzute în Regulamentele UE privind pachetele de turism.

Limitări și clauze de excludere a responsabilității

Acești Termeni stabilesc toate obligațiile și responsabilitățile companiei Skyscanner în ceea ce privește Serviciile și Platformele Skyscanner.

Skyscanner nu răspunde în niciun fel pentru aranjamentele pe care le faceți cu vreun terț ca urmare a utilizării de către dvs. a Serviciilor Skyscanner și/sau a Platformelor Skyscanner (inclusiv, dar fără a se limita la, orice Furnizor de servicii de turism). În cazul în care întâmpinați probleme în legătură cu o rezervare pe care o faceți sau încercați să o faceți prin intermediul Skyscanner, sunteți de acord că trebuie să rezolvați problema respectivă cu Furnizorul de servicii de turism relevant și că singurul remediu în astfel de cazuri, inclusiv orice rambursare, cade în sarcina Furnizorului de servicii de turism relevant și nu în sarcina companiei Skyscanner. În cazul în care Serviciile Skyscanner și/sau Platformele Skyscanner conțin linkuri către alte site-uri și resurse furnizate de terți, linkurile respective vă sunt oferite doar cu titlu informativ. Nu deținem controlul asupra conținutului site-urilor sau al resurselor respective și nu ne asumăm nicio răspundere pentru acestea sau pentru orice fel de pierdere sau daună ce poate apărea ca urmare a utilizării lor de către dvs.

Este posibil să vedeți materiale publicitare trimise de terți în cadrul Serviciilor Skyscanner și/sau al Platformelor Skyscanner. Fiecare agent de publicitate individual este singurul responsabil pentru conținutul materialului publicitar și Skyscanner nu își asumă nicio răspundere pentru conținutul materialului publicitar, inclusiv, dar fără a se limita la, orice eroare, omisiune sau inexactitate din acesta.

În limita maximă permisă de lege, noi (împreună cu funcționarii, directorii, angajații, reprezentanții, afiliații, furnizorii noștri și terții) nu ne asumăm nicio răspundere pentru (a) inexactități sau omisiuni din conținutul afișat pe sau prin intermediul Serviciilor Skyscanner și/sau al Platformelor Skyscanner; sau pentru (b) orice caz de forță majoră, accident, întârziere sau orice pierdere specială, de exemplaritate, punitivă, indirectă, incidentală sau conexă ori daună de orice fel (inclusiv, dar fără a se limita la, profituri pierdute sau economii pierdute), derivate din contract, fapte ilicite (inclusiv neglijență), responsabilitate limitată sau altele, suferite de dvs. ca urmare sau în legătură cu accesul dvs. la, utilizarea ori imposibilitatea de a accesa sau utiliza Serviciile Skyscanner și/sau Platformele Skyscanner sau orice conținut furnizat în acestea.

Sub rezerva acestor Termeni și în limita permisă de lege, răspunderea noastră totală maximă în raport cu dvs., ca urmare sau în legătură cu acești Termeni sau cu accesul dvs. la, utilizarea ori imposibilitatea de a accesa sau utiliza Serviciile Skyscanner și/sau Platformele Skyscanner se va limita la suma de 100 £ (o sută de lire sterline).

Nicio prevedere din acești Termeni nu va limita sau exclude (a) responsabilitatea noastră în legătură cu decesul sau vătămările corporale cauzate din neglijența noastră sau ca urmare a fraudei ori a denaturării frauduloase din partea noastră; (b) nicio altă responsabilitate ce nu poate fi exclusă prin lege; sau (c) drepturile dvs. legale.

Responsabilitatea dvs. în raport cu noi

Sub rezerva acestor Termeni, veți fi responsabil și pasibil în raport cu noi de toate acțiunile, pretențiile, procedurile, costurile, daunele, pierderile și cheltuielile (inclusiv, dar fără a se limita la, taxe judiciare) suferite de noi sau de Grupul de companii Skyscanner și de fiecare dintre funcționarii, directorii, angajații și agenții noștri, ca urmare a utilizării, sau având într-un anumit mod legătură cu utilizarea de către dvs. a Serviciilor Skyscanner și/sau a Platformelor Skyscanner sau ca urmare a încălcării acestor Termeni.

Încetarea contractului

Skyscanner poate, la discreția sa absolută, să înceteze imediat orice acord cu dvs. conform acestor Termeni, în orice moment, cu notificarea dvs. și/sau, în cazul în care aveți un cont de conectare, prin revocarea abonamentului dvs. și a accesului dvs. la cont și prin eliminarea Conținutului de utilizator pe care l-ați încărcat în Serviciile și/sau Platformele Skyscanner, integral sau parțial,fără notificare, în orice moment, de exemplu pentru a vă împiedica să încărcați Conținut de utilizator, fără a avea niciun fel de responsabilitate în raport cu dvs.

Prevederi generale

Acceptați că utilizarea neautorizată de către dvs. a Serviciilor Skyscanner și/sau a Platformelor Skyscanner poate conduce la daune și vătămări ireparabile pentru Skyscanner și/sau afiliații ori licențiatorii săi, pentru care despăgubirile bănești ar fi necorespunzătoare. Prin urmare, în cazul unei astfel de utilizări neautorizate, noi și afiliații și/sau licențiatorii noștri (după caz) vom avea dreptul, pe lângă alte proceduri legale disponibile, să procedăm imediat la un ordin de interdicție împotriva dvs., interzicând orice utilizare ulterioară a Serviciilor Skyscanner și/sau a Platformelor Skyscanner.

Nulitatea sau inaplicabilitatea oricărei prevederi (integral sau parțial) din acești Termeni nu va afecta validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi (integral sau parțial). Tot conținutul sau o porțiune dintr-o prevedere considerată de către o instanță din jurisdicția competentă ca fiind nulă sau inaplicabilă va fi considerată eliminată din acești Termeni.

Acești Termeni vă revin personal. Nu veți avea dreptul să delegați acești Termeni, integral sau parțial, niciunui terț, fără permisiunea noastră prealabilă în scris.

Acești Termeni reprezintă întregul acord dintre noi și dvs. și substituie și înlocuiesc toate și orice termeni, condiții, acorduri și aranjamente anterioare cu privire la utilizarea de către dvs. a Serviciilor Skyscanner și/sau a Platformelor Skyscanner.

Vom acționa prompt la orice indicații ale faptului că Acordul utilizatorului încalcă acești Termeni. În cazul în care luați la cunoștință despre sau suspectați existența unor activități ilegale ori luați la cunoștință despre sau suspectați că lucrările care vă aparțin au fost încălcate, vă rugăm să ne scrieți aici.

Lipsa punerii în aplicare de către noi a oricăruia dintre acești Termeni nu va fi considerată ca fiind o exonerare de la aceștia sau o renunțare de la dreptul de a aplica ulterior oricare dintre acești Termeni.

O persoană care nu se constituie ca parte a acestor Termeni nu va avea dreptul de a pune în aplicare nicio prevedere a acestor Termeni.

Indiferent de țara din care accesați sau utilizați Serviciile Skyscanner și/sau Platformele Skyscanner, în limita permisă de lege, acești Termeni și utilizarea de către dvs. a Serviciilor Skyscanner și/sau a Platformelor Skyscanner vor fi reglementate în conformitate cu legislația din Anglia și Țara Galilor și se consideră că veți răspunde în fața jurisdicției neexclusive a instanțelor din Anglia și Țara Galilor pentru a remedia orice dispute ce pot apărea din prezentul contract.

Contactați-ne

În cazul în care aveți nevoie de informații suplimentare despre Skyscanner sau aveți sugestii referitoare la modul în care putem îmbunătăți Serviciile Skyscanner și/sau Platformele Skyscanner, vă rugăm să ne contactați aici. Alternativ, ne puteți scrie la adresa: Quartermile One, 15 Lauriston Place, Edinburgh EH3 9EN, în atenția „Consultantului Principal”.

Obțineți și mai mult de la Skyscanner

Înscrieți-vă la