Condiţii de service

Termeni de utilizare a serviciului

Ultima actualizare: februarie 2020

Cine suntem?

Skyscanner („noi”, „nouă”, „al nostru” în funcție de context) furnizează servicii online de căutare pentru călătorii (inclusiv comparații de prețuri pentru zboruri, hoteluri și închirieri de mașini) și alte servicii conexe de călătorie („Serviciile”) pentru utilizatori din toată lumea, prin intermediul site-urilor noastre web, al aplicațiilor și al altor platforme („Platformele”).

Skyscanner nu este o agenție de turism și nu răspunde pentru furnizarea, stabilirea sau controlarea prețurilor aplicabile oricăror opțiuni sau produse de turism pe care le găsiți și rezervați prin intermediul Serviciilor noastre („Produse de turism ale terților”). Toate aceste Produse de turism ale terților sunt furnizate de agenții de turism, companii aeriene, hoteluri, tur operatori sau alți terți independenți („Furnizori de servicii de turism”) și se supun termenilor și condițiilor impuse de aceștia.

Serviciile și Platformele noastre sunt furnizate de Skyscanner Limited, o societate cu răspundere limitată, înmatriculată și înregistrată în Anglia și Țara Galilor sub numărul 04217916.  Alte entități care controlează direct sau indirect, sunt controlate de sau se află sub controlul comun al Skyscanner sunt denumite în acești termeni „Companii din Grupul Skyscanner”. Puteți găsi detaliile noastre, inclusiv adresa de corespondență și sediul social pe pagina Detaliile companiei.

Acești termeni

Acești termeni și condiții („Termenii”) reglementează utilizarea și accesul dvs. la Serviciile și Platformele noastre, împreună cu politica de confidențialitatepolitica privind modulele cookie și instrucțiunile pentru comunitate. Prin accesarea sau utilizarea Serviciilor sau a Platformelor, confirmați că ați citit, înțeles și sunteți de acord cu acești Termeni și cu termenii politicii de confidențialitate, ai politicii privind modulele cookie și ai instrucțiunilor pentru comunitate.

Unele dintre Serviciile și Platformele noastre (de exemplu, produsele noastre „Skyscanner pentru companii”) impun termeni și condiții diferite pentru utilizarea de către dvs. a respectivelor servicii. Dacă este cazul, veți fi clar înștiințați și termenii respectivi se vor aplica în locul sau împreună cu acești Termeni, după caz.

Putem modifica acești Termeni în orice moment, la discreția noastră. În cazul modificării acestor Termeni, vom publica termenii și condițiile revizuite și se va considera că acceptați toate modificările în cazul în care continuați să utilizați Serviciile sau Platformele noastre după afișarea modificărilor. În cazul în care nu acceptați toți acești Termeni, nu ar trebui să utilizați Serviciile sau Platformele.

Utilizarea Serviciilor noastre

Puteți utiliza Serviciile și Platformele noastre doar în conformitate cu legislația aplicabilă și în scopuri legitime. Ținând cont de faptul că sunteți de acord cu acești Termeni, vă oferim o licență netransferabilă, neexclusivă pentru descărcarea, accesul și utilizarea Serviciilor și a Platformelor exclusiv pentru uzul personal și necomercial. Vă acordăm această licență cu condiția să fiți de acord să nu:

 1. utilizați Serviciile sau Platformele noastre în orice scop care este neadecvat, ilegal sau să publicați, partajați sau transmiteți materiale care (i) sunt defăimătoare, ofensatoare, obscene sau în alt fel inacceptabile; (ii) încalcă caracterul secret, confidențialitatea sau drepturile terților, inclusiv drepturi de autor, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate intelectuală; (iii) sunt publicate, partajate sau transmise în scop publicitar sau de promovare personală sau a terților; sau (iv) sunt false sau denaturate în ceea ce privește identitatea dvs. ori care sugerează în vreun fel că sunteți sponsorizat, afiliat sau aveți legătură cu Skyscanner;
 2. utilizați Serviciile sau Platformele noastre în scop comercial sau în orice formă care ar putea dăuna companiei Skyscanner sau care ar putea afecta reputația Skyscanner;
 3. dezasamblați, refaceți programul sursă sau să decompilați în alt fel programele software, aplicațiile, actualizările sau hardware-ul conținut în sau disponibil prin intermediul Serviciilor sau al Platformelor noastre, cu excepția cazului în care acest lucru este permis prin lege;
 4. copiați, distribuiți, comunicați public, vindeți, închiriați, împrumutați sau utilizați în alt fel Serviciile sau Platformele noastre sau urmăriți să încălcați sau să subminați măsurile de securitate utilizate pentru a restricționa accesul dvs. la sau utilizarea Serviciilor sau a Platformelor noastre;
 5. utilizați sau interferați cu Serviciile sau Platformele noastre într-o manieră care ar putea deteriora, dezactiva, suprasolicita, prejudicia sau compromite sistemele sau securitatea noastră sau care ar putea interfera cu alți utilizatori;
 6. introduceți în sau să transmiteți prin intermediul Serviciilor sau al Platformelor noastre orice cod disruptiv sau rău intenționat, virus, vierme sau Troian ori un atac de tip „refuz-serviciu” sau „spam”; sau
 7. eliminați, modificați sau înlocuiți avizele de autor, mărcile comerciale, denumirile comerciale, siglele sau alte desemnări de origine din Serviciile sau Platformele noastre sau să prezentați în mod fals sau să încercați să prezentați în mod fals Serviciile sau Platformele noastre drept produse ale oricui altcuiva diferit de Skyscanner.

Sunteți, de asemenea, de acord să nu utilizați programe computerizate automate, agenți software, roboți, spidere sau alte programe software sau aplicații pentru a scana, copia, indexa, sorta sau exploata în alt fel Serviciile sau Platformele noastre sau datele conținute în ele. Skyscanner a făcut o investiție substanțială în colectarea, prelucrarea și prezentarea a mii de furnizori de date de călătorie și oferă acces la date de călătorie pe bază de API comercial, prin urmare, orice încălcare a acestei prevederi reprezintă o încălcare gravă a acestor termeni și condiții și Skyscanner își rezervă dreptul de a întreprinde orice măsuri tehnice sau juridice și de a restricționa accesul automat neautorizat la Serviciile și Platformele noastre.

În momentul în care vă înregistrați la Serviciile sau Platformele noastre cu un cont de conectare sau o parolă, aveți responsabilitatea de a păstra respectivele detalii de conectare și parola confidențiale și securizate. Dacă luați la cunoștință sau suspectați dintr-un motiv anume că a fost compromisă securitatea detaliilor dvs. de conectare, contactați-ne imediat prin intermediul Biroului de asistență.

Serviciile și Platformele noastre nu sunt concepute pentru copiii cu vârsta sub 16 ani și niciun copil sub această vârstă nu trebuie să furnizeze informații către sau prin intermediul Serviciilor sau al Platformelor noastre. Nu colectăm intenționat informații cu caracter personal de la copii cu vârsta mai mică de 16 ani și, în cazul în care aflăm că am colectat sau am primit informații cu caracter personal de la un copil cu vârsta mai mică de 16 ani, vom șterge informațiile respective, în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate.

În măsura în care orice parte a Serviciilor sau a Platformelor noastre este găzduită pe un site web terț (de exemplu, Facebook sau alt site Web de socializare) și există termeni și condiții separate de utilizare pentru site-ul web respectiv, sunteți de acord să respectați și termenii și condițiile respective pe lângă acești Termeni.

Partajarea informațiilor cu noi

Tratăm cu seriozitate confidențialitatea dvs. și ne desfășurăm întotdeauna activitatea în conformitate cu normele aplicabile de protejare a datelor. Acceptați că orice date cu caracter personal (definite în politica noastră de confidențialitate) pe care le trimiteți pe sau prin intermediul Serviciilor sau al Platformelor noastre pot fi utilizate de noi în conformitate cu politica noastră de confidențialitate. Sunteți de acord să vă asigurați că toate datele cu caracter personal pe care ni le furnizați sunt exacte și actualizate și că ați obținut toate permisiunile, licențele sau aprobările necesare pentru a ne permite să utilizăm informațiile respective în conformitate cu acești Termeni, cu instrucțiunile pentru comunitate și cu politica noastră de confidențialitate.

În măsura în care Serviciile sau Platformele noastre vă permit să publicați, încărcați, transmiteți sau să puneți la dispoziție în orice alt fel informații, imagini, videoclipuri sau alte date cu Skyscanner sau alți utilizatori Skyscanner („Conținutul utilizatorului”), acceptați că:

 1. sunteți singurul responsabil pentru Conținutul utilizatorului pe care îl încărcați și declarați și sunteți de acord să nu partajați nimic pentru care nu aveți permisiunea sau dreptul de partajare sau pentru care nu puteți acorda licența menționată la paragraful 2 de mai jos;
 2. deși toate drepturile de proprietate intelectuală care subzistă în orice Conținut al utilizatorului vor fi deținute de dvs. sau licențiatorii dvs. și sunteți întotdeauna liber să partajați Conținutul dvs. de utilizator cu oricine altcineva, prin prezenta, acordați companiei Skyscanner și Companiilor din Grupul Skyscanner un drept neexclusiv, perpetuu, gratuit, internațional, transferabil și sublicențiabil de găzduire, utilizare, reproducere electronică și sub orice altă formă, afișare publică, distribuire, modificare, adaptare, publicare, traducere și creare de lucrări derivate, integral și parțial, din Conținutul utilizatorului (în conformitate cu politica noastră de confidențialitate), inclusiv în scop de publicitate și marketing pentru Serviciile și Platformele noastre. De exemplu, este posibil să punem Conținutul de utilizator la dispoziția partenerilor noștri de afaceri sau a altor Companii din Grupul Skyscanner, ca să îl afișeze pe propriile lor site-uri web. Dvs. dețineți controlul asupra Conținutului de utilizator pe care îl încărcați în Serviciile Skyscanner și puteți revoca această licență în orice moment ștergând Conținutul de utilizator sau contul dvs. Skyscanner. Conținutul de utilizator șters va fi eliminat prompt în termen de 48 de ore.
 3. nu avem nicio obligație de a stoca, reține, publica sau de a pune la dispoziție vreun Conținut de utilizator încărcat de dvs. și acceptați că veți răspunde de crearea copiilor de siguranță ale Conținutului dvs. de utilizator.

Dacă ne furnizați sugestii, comentarii, îmbunătățiri, idei sau alt feedback („Feedback”), prin prezenta, ne atribuiți în mod irevocabil proprietatea asupra tuturor drepturilor de proprietate intelectuală care subzistă în feedbackul respectiv și acceptați că putem utiliza și partaja Feedbackul în orice scopuri, la discreția noastră. Ne puteți trimite un feedback dând clic pe fila „Feedback” sau prin intermediul Biroului de asistență.

Proprietatea Skyscanner

Cu excepția altor prevederi din acești Termeni, toate drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv drepturile de autor (inclusiv drepturi de autor pentru software computerizat), brevete, mărci comerciale sau denumiri comerciale, drepturi de proiectare, drepturi asupra bazelor de date, know-how, secrete comerciale și drepturi de confidențialitate din Serviciile și Platformele noastre (denumite împreună „Drepturi de proprietate intelectuală”) sunt deținute sau au drept titular de licență compania Skyscanner. Acceptați faptul că, utilizând Serviciile sau Platformele noastre, nu veți obține niciun drept, titlu sau interes în legătură cu ori pentru acestea, cu excepția licenței limitate de a le utiliza, care vă este acordată conform cu acești Termeni. Acceptați, de asemenea, că nu aveți dreptul de a accesa nicio porțiune din Serviciile sau Platformele noastre sub forma codului sursă, cu excepția cazului în care este .eliberată sub o licență care permite în mod specific accesul respectiv.

Proprietatea altor persoane

Respectăm drepturile de proprietate intelectuală ale celorlalți. Dacă aveți motive să credeți că vi se încalcă drepturile de autor prin orice conținut al Serviciilor sau al Platformelor noastre, vă rugăm să trimiteți o notificare în scris privind presupusa încălcare a drepturilor la legal@skyscanner.net, în atenția Departamentului Juridic (Legal Department). Alternativ, ne puteți contacta în scris la adresa:

Skyscanner Legal Department

Quartermile One, 15 Lauriston Place, Edinburgh, EH3 9EN

Pentru a ne ajuta să soluționăm orice presupusă încălcare a drepturilor și, dacă este cazul, pentru a realiza o notificare validă în conformitate cu Legea privind drepturile de autor în mileniul digital (scop în care Departamentul Juridic este agentul desemnat), includeți următoarele informații în înștiințarea dvs.:

 1. identificarea lucrării pentru care pretindeți că s-au încălcat drepturile de autor;
 2. identificarea materialului pentru care pretindeți că s-au încălcat drepturile de autor și informații suficiente ca să îl putem localiza în mod rezonabil în cadrul Serviciilor noastre (este în regulă dacă furnizați adresa/adresdele URL către material);
 3. informații suficiente pentru ca Skyscanner să vă poată contacta, cum ar fi o dresă, un număr de telefon și, dacă este cazul, o adresă de e-mail:
 4. o declarație din partea dvs. prin care indicați că sunteți convins cu bună credință că utilizarea contestată nu este autorizată de proprietarul drepturilor de autor, de agentul său sau prin lege;
 5. pentru reclamațiile care se supun doar Legii privind drepturile de autor în mileniul digital, o declarație pe propria răspundere din partea dvs. cum că informațiile de mai sus din notificarea dvs. sunt exacte și că dvs. sunteți proprietarul drepturilor de autor sau sunteți autorizat să acționați în numele proprietarului drepturilor de autor și semnătura dvs. autografă sau electronică.

Exactitatea prețurilor și excluderea garanției

Utilizarea Serviciilor și a Platformelor noastre se efectuează în totalitate pe propriul dvs. risc.

Deși impunem politici stricte privind exactitatea prețurilor tuturor Furnizorilor de servicii de turism care ne furnizează date de călătorie și facem tot posibilul pentru a ne asigura că tot conținutul afișat pe sau prin intermediul Serviciilor și Platformelor noastre este actualizat și exact, nu putem garanta corectitudinea sau acuratețea acestui conținut.

În mod similar, previziunile noastre de preț se bazează pe datele pe care le deținem și care sunt legate de tendințele prețurilor anterioare, însă nu există nicio garanție că previziunile noastre vor fi corecte.

Furnizăm Serviciile și Platformele „ca atare” și renunțăm în mod explicit la toate garanțiile, condițiile și asigurările de orice fel, explicite sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita la, garanțiile implicite ale titlului de proprietate, de neîncălcare, vandabilitate și exactitate, precum și la orice garanție ce decurge din utilizarea comerțului, practica comercială sau executarea contractului. În limita permisă de lege, nu ne angajăm în niciun fel și nu vă garantăm că Serviciile sau Platformele noastre (a) sunt exacte, complete sau actualizate; (b) vor fi întotdeauna disponibile; (c) vor veni în întâmpinarea așteptărilor dvs.; sau (d) sunt sigure sau lipsite de erori, anomalii, defecte, viruși sau software rău intenționat.

Previzionarea prețurilor

Este posibil ca Skyscanner să vă furnizeze informații privind previziuni de zbor, dacă optați să vă înscrieți la alertele de preț. Previziunile noastre de prețuri sunt cea mai bună estimare pe care o putem furniza la un moment dat în baza datelor pe care le deținem care se referă la tendințe anterioare. Acest lucru nu reprezintă o garanție a faptului că previziunile vor fi corecte, deoarece prețurile și disponibilitatea depind de terți, după cum s-a explicat mai sus. Deși puteți alege să vă bazați pe previziunile noastre, nu garantăm și nu putem garanta exactitatea lor și nu ne asumăm nicio răspundere pentru inexactitatea sau lipsa disponibilității prețurilor indicate.

Efectuarea rezervărilor de călătorii prin intermediul Skyscanner

Skyscanner nu este o agenție de turism și nu răspunde de furnizarea niciunei opțiuni de călătorie afișată prin intermediul Serviciilor sau al Platformelor ori de stabilirea sau controlarea prețurilor pe care le afișăm. Orice Produse de turism ale terților pe care le găsiți și/sau rezervați prin intermediul Serviciilor sau al Platformelor noastre sunt furnizate de Furnizori de servicii de turism independenți.

Skyscanner facilitează rezervările dvs. la Furnizorii de servicii de turism, dar nu răspunde și nu are nicio responsabilitate în raport cu dvs. în ceea ce privește rezervările respective. Identitatea Furnizorului de servicii de turism relevant și termenii și condițiile aplicabile rezervării făcute de dvs. la acesta („Termenii furnizorului de servicii de turism”) vă vor fi prezentate în momentul rezervării și trebuie să vă asigurați că le citiți și înțelegeți complet înainte de a finaliza rezervarea.

Termenii Furnizorului de servicii de turism ar trebui să stabilească drepturile pe care le aveți în raport cu Furnizorul de servicii de turism și vor expune responsabilitatea acestuia în raport cu dvs. în eventualitatea în care apare o problemă.

Sunteți de acord să respectați în întregime toți Termenii aplicabili ai furnizorului de servicii de turism. Sunteți de acord cu faptul că încălcarea Termenilor operatorului de turism ar putea conduce la anularea biletelor sau a rezervărilor, la revocarea milelor de călător frecvent și a altor beneficii, precum și la taxe suplimentare.

În cazul în care ați utilizat Platformele noastre pentru a rezerva două sau mai multe produse turistice într-un interval de 24 ore (spre exemplu, un zbor și un hotel rezervate separat, dar în decurs de 24 ore între rezervări), atunci acest lucru ar putea fi clasificat drept „Aranjament de călătorie conectat”, în funcție de locul în care vă aflați și de legislația aplicabilă privind protecția consumatorului. În cazul creării unui Aranjament de călătorie conectat, nu veți beneficia de același nivel de protecție a consumatorului de care v-ați bucura în cazul rezervării împreună a unui zbor și a unui hotel printr-o singură agenție (caz în care ați putea obține beneficiile aplicabile rezervării de pachete de vacanță). Acest lucru înseamnă că trebuie să vă bazați pe faptul că fiecare Furnizor individual de servicii de turism își va furniza serviciile și nu dispuneți de căi de atac legale împotriva organizatorului sau a comerciantului unui pachet. În cazul insolvenței unuia dintre operatorii implicați într-un Aranjament de călătorie conectat, nu se vor aplica protecțiile prevăzute în Regulamentele UE privind pachetele de turism.

Limitări și clauze de excludere a responsabilității

Acești Termeni stabilesc toate obligațiile și responsabilitățile companiei Skyscanner în ceea ce privește Serviciile și Platformele noastre.

Skyscanner nu răspunde în niciun fel pentru aranjamentele pe care le faceți cu vreun terț ca urmare a utilizării de către dvs. a Serviciilor sau a Platformelor noastre (inclusiv, dar fără a se limita la, orice Furnizor de servicii de turism). În cazul în care întâmpinați probleme în legătură cu o rezervare pe care o faceți sau încercați să o faceți prin intermediul Skyscanner, sunteți de acord că trebuie să rezolvați problema respectivă cu Furnizorul de servicii de turism relevant și că singurul remediu în astfel de cazuri, inclusiv orice rambursare, cade în sarcina Furnizorului de servicii de turism relevant și nu în sarcina companiei Skyscanner. În cazul în care Serviciile sau Platformele noastre conțin linkuri către alte site-uri și resurse furnizate de terți, linkurile respective vă sunt oferite doar cu titlu informativ. Nu deținem controlul asupra conținutului site-urilor sau al resurselor respective și nu ne asumăm nicio răspundere pentru acestea sau pentru orice fel de pierdere sau daună ce poate apărea ca urmare a utilizării lor de către dvs.

Este posibil să vedeți materiale publicitare trimise de terți în cadrul Serviciilor și al Platformelor noastre. Fiecare agent de publicitate individual este singurul responsabil pentru conținutul materialului publicitar și Skyscanner nu își asumă nicio răspundere pentru conținutul materialului publicitar, inclusiv, fără limitare, orice eroare, omisiune sau inexactitate.

În limita maximă permisă de lege, noi (împreună cu funcționarii, directorii, angajații, reprezentanții, afiliații, furnizorii noștri și terții) nu ne asumăm nicio răspundere pentru (a) inexactități sau omisiuni din conținutul afișat pe sau prin intermediul Serviciilor sau al Platformelor noastre; sau pentru (b) orice caz de forță majoră, accident, întârziere sau orice pierdere specială, de exemplaritate, punitivă, indirectă, incidentală sau conexă ori daună de orice fel (inclusiv, dar fără a se limita la, profituri pierdute sau economii pierdute), derivate din contract, fapte ilicite (inclusiv neglijență), responsabilitate limitată sau altele, suferite de dvs. ca urmare sau în legătură cu accesul dvs. la, utilizarea ori imposibilitatea de a accesa sau utiliza Serviciile sau Platformele noastre sau conținutul lor.

Sub rezerva acestor Termeni și în limita permisă de lege, răspunderea noastră totală maximă în raport cu dvs., ca urmare sau în legătură cu acești Termeni sau cu accesul dvs. la, utilizarea ori imposibilitatea de a accesa sau utiliza Serviciile sau Platformele noastre se va limita la suma de 100 £ (o sută de lire sterline).

Nicio prevedere din acești Termeni nu va limita sau exclude (a) responsabilitatea noastră în legătură cu decesul sau vătămările corporale cauzate din neglijența noastră sau ca urmare a fraudei ori a denaturării frauduloase din partea noastră; (b) nicio altă responsabilitate ce nu poate fi exclusă prin lege; sau (c) drepturile dvs. legale.

Responsabilitatea dvs. în raport cu noi

Sub rezerva acestor Termeni, veți fi responsabil și pasibil în raport cu noi de toate acțiunile, pretențiile, procedurile, costurile, daunele, pierderile și cheltuielile (inclusiv, dar fără a se limita la, taxe judiciare) suferite de noi sau de Companiile din Grupul Skyscanner și de fiecare dintre funcționarii, directorii, angajații și agenții noștri, ca urmare a utilizării, sau având într-un anumit mod legătură cu utilizarea de către dvs. a Serviciilor sau a Platformelor noastre sau ca urmare a încălcării acestor Termeni.

Încetarea contractului

Skyscanner poate, la discreția sa absolută, să înceteze imediat orice acord cu dvs. conform acestor Termeni, în orice moment, cu notificarea dvs. și/sau, în cazul în care aveți un cont de conectare, prin revocarea abonamentului dvs. și a accesului dvs. la cont și prin eliminarea oricărui Conținut de utilizator pe care l-ați încărcat în cadrul Serviciilor sau al Platformelor noastre. Skyscanner poate suspenda accesul și utilizarea de către dvs., integral sau parțial, fără notificare, în orice moment, pentru a vă împiedica să încărcați Conținut de utilizator, fără a avea niciun fel de responsabilitate în raport cu dvs.

Prevederi generale

Acceptați că utilizarea neautorizată de către dvs. a Serviciilor sau a Platformelor noastre poate conduce la daune și vătămări ireparabile pentru Skyscanner și/sau afiliații ori licențiatorii săi, pentru care despăgubirile bănești ar fi necorespunzătoare. Prin urmare, în cazul unei astfel de utilizări neautorizate, noi și afiliații și/sau licențiatorii noștri (după caz) vom avea dreptul, pe lângă alte proceduri legale disponibile, să procedăm imediat la un ordin de interdicție împotriva dvs.

Nulitatea sau inaplicabilitatea oricărei prevederi (integral sau parțial) din acești Termeni nu va afecta validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi (integral sau parțial). Tot conținutul sau o porțiune dintr-o prevedere considerată de către o instanță din jurisdicția competentă ca fiind nulă sau inaplicabilă va fi considerată eliminată din acești Termeni.

Acești Termeni vă revin personal. Nu veți avea dreptul să delegați acești Termeni, integral sau parțial, niciunui terț, fără permisiunea noastră prealabilă în scris.

Acești Termeni reprezintă întregul acord dintre noi și dvs. și substituie și înlocuiesc toate și orice termeni, condiții, acorduri și aranjamente anterioare cu privire la utilizarea de către dvs. a Serviciilor sau a Platformelor noastre.

Veți acționa prompt la orice indicații ale faptului că Acordul utilizatorului încalcă acești Termeni. În cazul în care cunoașteți sau suspectați orice activități ilegale, contactați-ne la biroul de asistență.

Lipsa punerii în aplicare de către noi a oricăruia dintre acești Termeni nu va constitui o exonerare de la aceștia sau o limitare a dreptului de a aplica ulterior oricare dintre acești Termeni.

O persoană care nu se constituie ca parte a acestor Termeni nu va avea dreptul de a pune în aplicare nicio prevedere a acestor Termeni.

Indiferent de țara din care accesați sau utilizați Serviciile sau Platformele noastre, în limita permisă de lege, acești Termeni și utilizarea de către dvs. vor fi reglementate în conformitate cu legislația din Anglia și Țara Galilor și se consideră că veți răspunde în fața jurisdicției neexclusive a instanțelor din Anglia și Țara Galilor pentru a remedia orice dispute ce pot apărea din prezentul contract. În cazul în care utilizați Serviciile sau Platformele noastre în scopuri comerciale sau prin intermediul unui program computerizat neautorizat, descris în detaliu și interzis în secțiunea „Utilizarea Serviciilor noastre” din acești Termeni, veți răspunde în fața jurisdicției exclusive a instanțelor din Anglia și Țara Galilor pentru orice litigii ce pot apărea din prezentul contract, cu excepția cazului în care există un contract comercial între noi, care reglementează utilizarea de către dvs. și prin care se specifică altfel.

Contactați-ne

În cazul în care aveți nevoie de informații suplimentare despre Skyscanner sau aveți sugestii referitoare la modul în care putem îmbunătăți Serviciile sau Platformele noastre, vă rugăm să contactați biroul de asistență. Alternativ, ne puteți scrie la adresa: Quartermile One, 15 Lauriston Place, Edinburgh EH3 9EN, în atenția „Chief Legal Officer”.